Rekrutacja na semestr letni roku akad. 2017/2018 została otwarta i prowadzona będzie do 28 lutego lub wyczerpania miejsc

Rekrutacja prowadzona jest na następujące studia:
 • Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne przez Internet (w języku polskim i angielskim)
 • Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne przez Internet
 • Podyplomowe
 • MBA

 • Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące studia:

  I stopnia
  Informatyka niestacjonarne internetowe I stopnia 8 semestrów
  Informatyka niestacjonarne internetowe po angielsku I stopnia 8 semestrów
  II stopnia
  Informatyka niestacjonarne internetowe II stopnia 4 semestry
  Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry
  Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry Data Science
  Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 3 semestry
  Informatyka II stopnia stacjonarne 4 semestry
  Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 4 semestry
  Podyplomowe
  MBA dla branży IT
  Bazy danych i ich aplikacje internetowe podyplomowe 2 semestry
  Bazy danych i ich aplikacje podyplomowe 2 semestry
  Big Data
  IT w biznesie podyplomowe 2 semestry
  Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych podyplomowe internetowe 2 semestry
  Technologie Internetu podyplomowe 2 semestry